کلید واژه : مژگان جهان آرا


تئاتر فستیوال

دکتر مژگان جهان آرا : آیین مانند یک جهان است و همه چیز را در خود جای می دهد .


دکتر مژگان جهان آرا که دكترای رشته تئوري ديزاين از ژاپن دارد ، در پنجمین سمینار بین المللی هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی مقاله ای با عنوان " معرفی نمونه هایی از علم های به کار رفته در مراسم آیینی در آسیا  " ارائه داد . خبرنگار تئاتر فستیوا ...