کلید واژه : نقالی و پرده‌خوانی عشاق


تئاتر فستیوال

برگزاری نقالی و پرده خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س)


محسن میرزاعلی مسئول دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی حوزه هنری اعلام کرد مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، محسن میرزاعلی مسئول دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی حوزه هنری از برگزا ...