کلید واژه : نمایش اپرت نیرنگ و اورنگملیکا رضی : سنت های ما ، داشته ها و دارایی های ما هستند که باید از آن ها دفاع شود.


نمایش "اپرت نیرنگ و اورنگ" به کارگردانی ملیکا رضی در دومین روز هفدهمین جشنواره ی نمایش های آیینی - سنتی ، در سالن سایه مجموعه تئاترشهر در دو سانس به روی صحنه رفت . به همین بهانه گفتگویی با کارگردان جوان این نمایش ایرانی داشتیم که می توانید در ادامه ...