کلید واژه : نمایش مضحکه شبیه قتلآخرین آمار فروش اجراهای مجموعه تئاتر شهر


سه نمایش «مضحکه شبیه قتل»، «تکه های سنگین سرب» و «مجلس انتقام جویی هملت» تا ۱۸ مهر ماه جاری میزبان ۱۱ هزار و ۶۳۹ تماشاگر شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی حسین کیانی که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ...

تئاتر شهر میزبان حسین کیانی و «مضحکه شبیه قتل» او می شود


حسین کیانی نمایش «مضحکه شبیه قتل» ، یکی از موفق ترین نمایش های دهه ۸۰ خود را در تئاتر شهر روی صحنه می برد. به گزارش تئاتر فستیوال ، در این نمایش کاراکتری مجبور می شود خواست های متضاد دو بیوه ناصرالدین شاه را که یکی برگزاری مراسم سوگ یا شبیه ...