کلید واژه : نمایش واجد شرایط


تئاتر فستیوال

بازگشایی خانه نمایش دا با نمایش «واجد شرایط»


نمایش «واجد شرایط» به کارگردانی مصطفی کزازی از پانزدهم تیر در خانه نمایش دا روی صحنه خواهد رفت. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی خانه نمایش دا، پس از نزدیک به پنج ماه تعطیلی به دلیل شیوع بیماری کرونا تماشاخانه دا با اجرای نمایش « ...