کلید واژه : نکوداشت علی نصیریان


تئاتر فستیوال

برپایی نکوداشت علی نصیریان در خانه هنرمندان


برنامه شبی با علی نصیریان که به نکوداشت این هنرمند اختصاص دارد 16 مهر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، یازدهمین شب از سلسله برنامه های شب های ایرانشهر پنجشنبه 16 مهر به نکوداشت علی نصیریان بازیگر پیشکسوت تئا ...