کلید واژه : ژان میشل ریب


تئاتر فستیوال

«شایعه» داریوش مودبیان در خانه موزه استاد انتظامی


نمایش «شایعه» به کارگردانی داریوش مودبیان در خانه موزه استاد انتظامی به روی صحنه می رود . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش کمدی «شایعه» نوشته ژان میشل ریب به کارگردانی داریوش مؤدبیان از یکشنبه ۲۰ تیرماه در خانه موزه استاد انتظامی روی صحنه می ر ...