کلید واژه : کسری شاهینی


به منظور انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره

مجمع عمومی انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران برگزار شد


مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران روز چهارشنبه ۷ آبان برگزار و اعضای هیات‌رئیسه مجمع‌ها را تعیین شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران ، ر ...

تئاتر فستیوال

افتتاح پژوهشگاه “دا” با رویکرد اجرای تئاتر مبتنی بر بدن و حرکت


«پژوهشگاه دا» طی مراسمی در روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه در محل خانه نمایش دا افتتاح گردید. رویکرد این پژوهشگاه، اجرای تئاتر مبتنی بر بدن و حرکت است. به گزارش تئاتر فسستیوال ، در این مراسم که در واقع نخستین کنفرانس پژوهشی حرکت و بدن جشنواره تئاتر فجر بود ...

خانه نمایش «دا» افتتاح می شود


خانه نمایش «دا» در ۴ تیر ۹۴ با حضور اصحاب هنر و رسانه افتتاح می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، این مجموعه با معماری متفاوت و امکانات فنی و جایگاه پرتابل تماشاگر، گریم و تهویه مناسب ایجاد شده است و این امکان را برای گروه های اجرایی فراهم کرده که ...