کلید واژه : کمپانی رویال شکسپیر


تئاتر فستیوال

کمپانی تئاتر رویال شکسپیر تمام اجراهای ۲۰۲۰ را لغو یا معوق کرد


قرنطینه ادامه‌دار بریتانیا و راهبردهای حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی توسط دولت موجب شد تا کمپانی رویال شکسپیر در بقیه سال ۲۰۲۰ برنامه‌ای نداشته باشد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ورایتی، کمپانی تئاتر رویال شکسپیر تمام نمایش‌های برنامه‌ریزی‌شده خ ...