کلید واژه : گروه پاپیونیحیی توسلی : روی تابلــوهای مــربوط به ما ننــویسند “مـــعلول”، بنــویســند “پرتــــوان” .


نمایش “صندلی ها” نوشته اوژن یونسکو کار دیگری از گروه تئاتر “پاپیون” با بازیگران معلول پرتوان ، روز چهارشنبه 7 بهمن ماه در تماشاخانه باران اجرا می شود . به همین بهانه مصاحبه ای کوتاه و خواندنی با یحیی توسلی یکی از بازیگران این نمایش انجام داده ایم ک ...