کلید واژه : یادداشتی بر نمایش خاطره دو دوشنبه


تئاتر فستیوال

بیایید از روی ” آرتور میلر ” ها مشق کنیم


یادداشتی بر نمایش " خاطره ی دو دوشنبه " به کارگردانی دانیال شهریاری یکی از عواملی که می تواند یک اثر نمایشی را به یک اثر ضعیف یا قوی تبدیل کند ، نمایشنامه است . انتخاب یک نمایشنامه درست و اصولی و استخوان دار به ویژه برای آن هایی که نخستین تجرب ...