کلید واژه : یادداشتی بر نمایش زیرزمین


تئاتز فستیوال

یک سرهم بندی تمام عیار از یک سوژه ی تکراری


یادداشتی بر نمایش " زیرزمین " به کارگردانی آرش عباسی شاید اساسی ترین سوالی که یک هنرمند قبل از خلق یک اثر به ویژه در عرصه تئاتر باید از خود بپرسد این سوال است که : " چرا ؟ " و پاسخ دادن به این سوال آن هم پاسخی مبتنی بر منطق ( حداقل اصول اولیه ...