کلید واژه : یادداشتی بر نمایش سرگشتگان سعادت


تئاتر فستیوال

بی چیز ، ساده و قابل


یادداشتی بر نمایش 《سرگشتگان سعادت》به کارگردانی و نویسندگی یوسف لطفی زاده از شهرستان دورود به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان "سرگشتگان سعادت" یک لوپ (چرخه) است که توسط یوسف لطفی زاده نوشته و کارگردانی شده است . نمایشنامه ای ...