اعلام آمار تماشاگران نمایش های روی صحنه تا پایان ۲۸ خرداد


سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تالار هنر، سنگلج و خانه نمایش آمار تماشاگران خود را تا پایان روز ۲۸ خرداد اعلام کردند.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، درحالی که تماشاخانه سنگلج با پایان دو اجرای «گرگ دختر» و «بر پهنه دریا» خود را برای اجراهای جدید آماده می کند، سالن های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و خانه نمایش آمار تماشاگران خود را تا پایان روز ۲۸ خرداد اعلام کردند.

در مجموعه تئاتر شهر نمایش «بیگانه» به کارگردانی مسعود دلخواه که در سالن چهارسو روی صحنه است طی ۲۳ اجرای خود ۲۶۶۹ تماشاگر داشته است. برای این نمایش ۱۴۶۳ بلیت تمام بها، ۲۸۶ بلیت نیم بها، ۳۸۸ بلیت تخفیف دار و ۵۳۲ بلیت مهمان ارایه شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۴۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

نمایش «روزهای بی باران» به کارگردانی امین بهروزی نیز که دو اجرای خود را در تالار سایه پشت سر گذاشته در این مدت میزبان ۱۰۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۷ بلیت تمام بها، ۴ بلیت تخفیف دار و ۱۴ بلیت مهمان ارایه شده است. گیشه این نمایش در دو روز ابتدایی اجرا ۱۸ میلیون ریال اعلام شده است.

نمایش «زخم های وحشتناک زمین بازی» به کارگردانی علی منصوری نیز ۱۰ اجرا در سالن قشقایی انجام داده است که ۴۴۹ تماشاگر به تماشای آن نشسته اند. برای این نمایش ۶۵ بلیت تمام بها، ۹ بلیت نیم بها، ۵۹ بلیت تخفیف دار و ۳۱۶ بلیت مهمان ارایه شده که رقم گیشه را به ۲۳ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال رسانده است.

نمایش «آنات» دیگر نمایش سالن قشقایی نیز که توسط امیرحسین آسانی کارگردانی شده نیز طی ۱۰ اجرا میزبان ۴۰۱ تماشاگر بوده است. ۶۱ بلیت تمام بها، ۵ بلیت نیم بها، ۱۸ بلیت تخفیف دار و ۳۱۸ بلیت مهمان برای این نمایش ثبت شده که مبلغ گیشه ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال اعلام شده است.

نمایش «اکتبر ۱۹۴۲ پاریس» که هفته گذشته به اجرای خود پایان داد نیز طی ۲۹ اجرا در سالن سایه میزبان ۲۱۸۷ تماشاگر بود. برای این نمایش ۱۳۸۲ بلیت تمام بها، ۱۸۰ بلیت نیم بها، ۶۲۵ بلیت مهمان ثبت شده و مبلغ گیشه ۲۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر که در هفته گذشته میزبان نمایش «هفت هشتم» به کارگردانی مشترک حمید اصغری تتماج و علی برجی شده است تعداد تماشاگران خود را در این مدت ۱۲۴ نفر اعلام کرده است. برای این نمایش ۲ بلیت تمام بها، ۲ بلیت نیم بها و ۱۲۰ بلیت میهمان ثبت شده است.

نمایش «راه مهر، راز سپهر» به کارگردانی شکرخدا گودرزی نیز که پس از ۲۴ اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر به کارخود پایان داد نیز ۴۷۵۵ تماشاگر داشت. برای این نمایش ۳۳۸ بلیت تمام بها، ۱۰۳ بلیت نیم بها، ۱۰۳۳ بلیت تخفیف دار و ۳۲۸۱ بلیت مهمان ارایه شده است. مبلغ گیشه این نمایش نیز ۳۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال اعلام شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز تعداد تماشاگران دو نمایش «برپهنه دریا» و «گرگ دختر» را به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش «بر پهنه دریا» کار شهرام مسعودی که از ۱۹ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد بر صحنه تماشاخانه سنگلج بود را ۲۱۸۲ تن دیده اند. برای این نمایش ۲۶۳ بلیت تمام بها ، ۲۷۵ بلیت نیم بها، ۱۱۷ بلیت تخفیف دار و ۱۵۲۷ بلیت مهمان ارایه شده است که مبلغ کل فروش آن را به ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار ریال رسانده است.

نمایش «گرگ دختر» به کارگردانی عباس عبدالله زاده نیز در همین محدوده زمانی میزبان ۱۷۳۸ تماشاگر بوده که برای این نمایش ۶۱۴ بلیت تمام بها، ۱۶۷ بلیت نیم بها، ۴۲۰ بلیت تخفیف دار و ۵۳۷ بلیت مهمان ارایه شده است. مبلغ کل فروش این نمایش ۱۴۳ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال اعلام شده است.

تالار هنر آمار تماشاگران خود در محدوده ۲۶ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد را ۴۲۱۵ تن اعلام کرده است.

تعداد کل تماشاگران نمایش «خیمه قمر خانم» به کارگردانی بهناز مهدی خواه ۱۸۹۶ تن اعلام شده و مجموع فروش این نمایش ۱۶۶ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال بوده است.

نمایش «قصه عمو نوروز» و «ننه سرما» به کارگردانی جواد انصافی نیز در مجموع ۲۳۱۹  تماشاگر داشته که مبلغ گیشه آن به ۱۸۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *