اعلام آمار مخاطبان چهار نمایش‌ تماشاخانه ایرانشهر


نمایش‌های «سه خواهر» با ۳ هزار و ۳۶۲ مخاطب، «نیلوفر و نفت» با ۲ هزار و ۷۲ مخاطب ، «اگه بمیری» با ۵ هزار ۴۴۹ مخاطب و «یک دقیقه و سیزده ثانیه » با ۷ هزار ۷۵۴ مخاطب به اجرای خود پایان دادند.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش های «سه خواهر» به کارگردانی محمدحسن معجونی و «یک دقیقه و سیزده ثانیه» به کارگردانی شهرام گیل آبادی در سالن سمندریان و نمایش های «نیلوفر و نفت» به کارگردانی امیر دژاکام و «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به اجرای عمومی خود پایان دادند.

نمایش «سه خواهر» در ۲۸ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۳۶۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۴۳۸ مخاطب با بلیت‌ ۱۵هزار تومانی، ۳۴۰ مخاطب با بلیت‌ ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی و ۲ هزار و ۲۵۶ مخاطب با بلیت ۳۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۲۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

طبق این آمار، فروش نمایش «سه خواهر» طی ۲۸  اجرا مبلغ ۸۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» نیز در ۳۰ اجرای خود پذیرای ۷ هزار ۷۵۴ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱ هزار و ۳۰۱ مخاطب با بلیت‌ ۱۵و۲۰ هزار تومانی، ۲ هزار و ۳۳۱ مخاطب با بلیت ۲۵ و ۳۰ هزار تومانی و ۳ هزار و ۴۸۶ مخاطب با بلیت ۳۵ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۱۲ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان تماشاگر این نمایش شدند.

طبق این آمار، فروش نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» طی ۳۰ اجرا مبلغ ۲۰۸ میلیون ۸۴۸ هزار تومان بوده است.

نمایش «نیلوفر و نفت» نیز در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در ۲۶ اجرای خود پذیرای ۲ هزار و ۷۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱هزار و ۶۱۹ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ هزار تومانی،۴۶ مخاطب با بلیت ۲۰ هزار تومانی و ۹۲ مخاطب با بلیت های ۳۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۶۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشاگر این نمایش شدند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نیلوفر و نفت» طی ۲۶ اجرا مبلغ ۲۹ میلیون و۵۸۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد هم در ۲۸ اجرای خود پذیرای ۵ هزار ۴۴۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۷۹ مخاطب با بلیت‌ ۱۵و۲۰ هزار تومانی، ۱ هزار و ۵۵۰ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی، ۲ هزار و ۹۹۸ مخاطب با بلیت۳۰ و ۳۵ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۷۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

طبق این آمار، فروش نمایش «اگه بمیری» طی ۲۸ اجرا مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *