اعلام آمار مخاطبان چهار نمایش‌ تماشاخانه ایرانشهر


نمایش‌های «مطرب» با ۳ هزار و ۱۳۱ مخاطب، «دیگری» با ۳ هزار و ۶۱۸، «مروارید» با ۹۰۷ مخاطب و «نماینده ملت» با ۱ هزار ۳۵۹ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش‌های «مطرب»، «دیگری»، «مروارید» و «نمایند ملت» که از ۲۱ و ۲۴  اردیبهشت در ساعت‌های ۱۹، ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ و ۲۱:۴۵ اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد سمندریان و دکتر ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «مطرب» به کارگردانی بهزاد فراهانی در ۲۶ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۱۳۱ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۲۶۹ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ هزارتومانی ۱۳۲۱ مخاطب با بلیت‌های ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۶۶۲ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مطرب» طی ۲۶ اجرا مبلغ ۶۲ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان بوده است.

نمایش «دیگری» به کارگردانی بهاره رهنما نیز در ۲۷ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۶۱۸ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۷۹ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۵۱۷ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی و ۱۵۳۷ مخاطب با بلیت ۴۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۸۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «دیگری» طی ۲۷ اجرا مبلغ یکصد میلیون و ۷۹ هزار تومان بوده است.

نمایش «مروارید» به کارگردانی قطب الدین صادقی نیز در ۲۵ اجرای خود پذیرای ۹۰۷ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۴۶۶ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۰ هزارتومانی، ۱۵۸ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۸۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مروارید» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان بوده است.

نمایش «نماینده ملت» به کارگردانی مجید مظفری نیز در ۲۲ اجرای خود پذیرای ۱ هزار ۳۵۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۵۰۶ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۵ هزارتومانی، ۵۸۹ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۶۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نماینده ملت » طی ۲۲ اجرا مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *