تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ستاد خبری جشنواره، تمامی نمایشگران آیینی سنتی حاضر در جشنواره به همراه مهمانان خارجی در این محل گرده هم آمده و با اجرای نمایش‌ها و برنامه‌هایی متناسب با این عید اسلامی، آن را گرامی می‌دارند.

مرشد محسن میرزاعلی از پیشکسوتان هنرهای آیینی اجرای این مراسم را برعهده خواهد داشت و بسم‌الله خوانی (فتح بسم الله) توسط مرشد ناری،  دف‌نوازی گروه کوبه اى سوده، اجرای نقل ابراهیم توسط مرشد میرزاعلی، اجرای نمایش‌های آیینی و  برپایی مجلس شبیه‌خوانى ذبح اسماعیل به سرپرستى قوام الدین قاسمى از جمله برنامه‌‌هایی است که در این روز به اجرا‌ گذاشته خواهد شد.

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی با دبیری داوود فتحعلی بیگی ۸ تا ۱۵ شهریور ماه برگزار می گردد.