برگزیدگان هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران


مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با معرفی برگزیدگان این دوره از جشنواره در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

به گزارش تئاتر فستیوال ، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران شنبه ۹ خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد که طی آن برگزیدگان بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره معرفی شدند.

در ذیل اسامی برگزیدگان جشنواره هجدهم تئاتر دانشگاهی ایران آمده است:

نور بین الملل

تقدیر: سید هانی حسینی مقدم برای نمایش « بار» ، سینما تئاتر

بخش تنظیم برای رادیو تئاتر

کاندیداها :مازیار ملکی برای نمایش «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

محمود خسرو پرست برای نمایش «سوگ نامه» از دانشگاه سوره

تقدیر: محمود خسرو پرست برای نمایش «سوگ نامه» از دانشگاه سوره

بخش افکت رادیو تئاتر

کاندیداها: برنا انصاری برای نمایش «موضوع موقت» از دانشگاه شاهرود

سعید نعمتیان برای نمایش «سوگ نامه» و «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

تقدیر: سعید نعمتیان برای نمایش «سوگ نامه» و «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

بازیگری زن بخش رادیو تئاتر

کاندیداها: شیوا شعبانی برای نمایش «یک روز خوش برای موز ماهی» از دانشگاه پیام نور تهران و

برای نمایش «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

تینا هاشمی برای نمایش «یک روز خوش برای موز ماهی» از دانشگاه پیام نور تهران

نیلوفر احمدی برای نمایش «نم باروت» از دانشکده هنرومعماری

آزاده اکبری برای نمایش «یک روز خوش برای موز ماهی» از دانشگاه پیام نور تهران

سپیدنود دلبر حساس برای نمایش «موضوع موقت» از دانشگاه شاهرود

لیلا تورانی برای نمایش «کمان دار» از دانشگاه فرهنگ و هنر ساری

تقدیر: نیلوفر احمدی برای نمایش «نم باروت» از دانشکده هنرومعماری

تندیس: تینا هاشمی برای نمایش «یک روز خوش برای موزماهی» از دانشگاه پیام نور تهران

بازیگری مرد رادیو تئاتر

کاندیداها: مسعود خواجه وند برای نمایش «فن گربه» از دانشگاه سوره

سهیل بابایی برای نمایش «زمانی یک اثرهنری بودم» و «سوگ نامه» از دانشگاه سوره

مهبد قناعت پیشه برای نمایش «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

فربد نظری برای نمایش «موضع موقت» دانشگاه شاهرود

مهران شجاع برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنر و معماری

بابک قهرمانی برای نمایش «نم باروت» از دانشکده هنرومعماری

تقدیر: مهران شجاع برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنرومعماری

تندیس: سهیل بابایی برای نمایش «سوگ نامه» و «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

بخش عکس

تقدیر: حسین اسماعیلی برای عکس از نمایش «مضمون پنجم»

تندیس: ساینا قادری برای نمایش «بیرون پشت در»

بخش پوستر

کاندیداها: فرید نظری برای نمایش «هدیه جشن سالگرد»

میثم خاوری برای نمایش های «بداهه گویی بیش از انتها» و «مهدخت» و«ترب»

محمود منفرد برای نمایش «دیگری»

حسین گل پرورده برای نمایش «متد»

تقدیر: میثم خاوری برای پوستر نمایش «مهدخت»، محمود منفرد برای پوستر نمایش

«دیگری»

تندیس: حسین گل پرورده برای نمایش «متد»

بخش آزاد

۳ کار معرفی برای اجرا عموم

«نگهبان و اژدها» به کارگردانی سحر رضوانی از دانشکده ی هنر و معماری

«خانسیون» به کارگردانی محمد ریاضت از دانشگاه سوره

«چند عکس از یک جنگ» به کارگردانی ایمان عزیزی صدیق از هنرهای زیبا

۳ کار معرفی به فجر و حمایت مالی برای اجرا عموم

«تلنگر» به کارگردانی فاطمه عرفانی – علوم پزشکی تهران

«دامپزشکی» به کارگردانی شیرین جروغی – دانشگاه سوره

«به یادآر مرا» به کارگردانی فائزه رخ فیروز – دانشکده سینما تئاتر

نمایش برگزیده ی بخش آزاد

«به یاد آر مرا» به کارگردانی فائزه رخ فیروز – دانشکده سینما تئاتر

طراحی لباس بخش بین الملل

تقدیر: مجید کشاورز برای نمایش «آدم آدم است»، دانشگاه علمی کاربردی خلیج فارس

بازیگری زن

تقدیر: نیایش بهمنیه برای نمایش «وقت ناهار»، دانشکده هنر و معماری

تندیس: فرزانه میدانی برای نمایش «سربسته از تهران»، دانشکده سینما تئاتر

بازیگری مرد

تقدیر: سجاد حمیدیان برای نمایش «مکان اتفاق ناگوار»، دانشکده سینما تئاتر

تقدیر: رضا غریب زاده دریایی برای نمایش «آدم آدم است»، دانشگاه علمی کاربردی خلیج

فارس

تندیس: حسین حسینیان برای نمایش «مصنوعی»، دانشگاه پیام نور تهران

تهیه کنندگی رادیو تئاتر

کاندیداها: سجاد سلیمان پور برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنرومعماری

سیاوش مقدم برای نمایش «مرگ دوگانه  آقای دیباذر» از دانشکده صدا و سیما

مصطفی میرانجمی برای نمایش «سوگ نامه» از دانشگاه سوره

بهرام دارابی برای نمایش «کمان دار» از دانشگاه فرهنگ وهنر ساری

تقدیر: سیاوش مقدم برای نمایش «مرگ دوگانه آقای دیباذر» از دانشکده صدا و سیما

تندیس: بهرام دارابی برای نمایش «کمان دار» از دانشگاه فرهنگ وهنر ساری

متن رادیو تئاتر

کاندیداها: محمدرضا علی خباز برای نمایش «موضوع موقت» از دانشگاه شاهرود

علی مستعلی برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنرو معماری

سیاوش مقدم برای نمایش «مرگ دوگانه آقای دیباذر» از دانشکده ی صدا و سیما

فاطمه عقیلی برای نمایش «نم باروت» از دانشکده هنرومعماری

تقدیر: فاطمه عقیلی برای نمایش «نم باروت» از دانشکده هنرومعماری

تندیس: علی مستعلی برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنر و معماری

کارگردانی رادیو تئاتر

کاندیداها: مهناز مرسلی برای نمایش «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

هستی جعفری جوزانی برای نمایش «اثر واپسین و ناتمام شاعر مفقود که قاعدتا باید

دست پلیس باشد» از هنرهای زیبا

شیوا شعبانی برای نمایش «یه روز خوش برای موز ماهی» از دانشگاه پیام نور تهران

علی مستعلی برای نمایش «باغ شاه» از دانشکده هنرومعماری

رحمان قدمی برای نمایش «کمان دار» از دانشگاه فرهنگ وهنر ساری

حسین بشارتی برای نمایش «فن گربه» از دانشگاه سوره

تقدیر: مهناز مرسلی برای نمایش «زمانی یک اثر هنری بودم» از دانشگاه سوره

رحمان قدمی برای نمایش «کمان دار» از دانشگاه فرهنگ وهنر ساری

تندیس : شیوا شعبانی برای نمایش «یه روز خوش برای موز ماهی»، دانشگاه پیام نور تهران

نمایش برگزیده بخش رادیو تئاتر

«موضوع موقت» به کارگردانی محمدرضا علی خباز از دانشگاه شاهرود

نمایش برگزیده تجربه های اجرا

تقدیر: نازنین زهرا رفیعی برای نمایش «چیزهایی که به یاد می آورم»، هنرهای زیبا

تندیس: مریم فریدنی برای نمایش «لویه» از دانشکده سینما تئاتر

طراحی صحنه بخش بین الملل

تقدیر: رضا بهاروند برای نمایش «وقت ناهار»، هنرو معماری

تندیس: رامین اکبری و آذین پذیرا برای نمایش «مصنوعی»، دانشگاه پیام نور تهران

متن مسابقه بین الملل

تقدیر: محمد زارعی برای نمایش «مرسولات سن پطرزبورگ»، دانشکده سینما تئاتر

تندیس: مجتبی کریمی برای نمایش «سربسته از تهران»، دانشکده سینما تئاتر

کارگردانی مسابقه بین الملل

تقدیر: احسان شایان فر برای نمایش «شنل قرمزی»، دانشکده سینما تئاتر

رضا بهاروند برای نمایش «وقت ناهار»، هنر و معماری

تندیس: مجتبی کریمی برای نمایش «سربسته از تهران»، دانشکده سینما تئاتر

در این مراسم همچنین از ندا آل طیب و فریبرز دارایی خبرنگارات تئاتر برای سال ها فعالیت در این زمینه تجلیل به عمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *