برگزیدگان بیست و سومین جشنواره تئاتر سوره ماه


بیست و سومین جشنواره تئا‌تر سوره ماه برگزیدگان خود را شناخت.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، بیست و سومین جشنواره تئاتر سوره ماه در شب ۲۸ مهر ماه ۹۳ با حضور جمعی از پیشکسوتان تئا‌تر کشور و هنرمندان گروه‌های نمایشی و مخاطبان در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود خاتمه داد ، برگزیدگان این دوره از جشنواره به شرح زیر است :

در بخش موسیقی 

کاندیداها

حامد حبیب‌زاده برای موسیقی نمایش «آی» از استان تهران
عباس محمدی برای موسیقی نمایش «چر» از استان لرستان
رامین قاسمی برای موسیقی نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
حسین اصیلی برای موسیقی نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» از استان هرمزگان

رتبه اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای موسیقی نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» به حسین اصیلی از استان هرمزگا

رتبه دوم : لوح تقدیر و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای موسیقی نمایش «چر» به عباس محمدی از استان لرستان

رتبه سوم : لوح تقدیر و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی برای موسیقی نمایش «آی» به حامد حبیب‌زاده از استان تهران

در بخش طراحی صحنه

کاندیدا‌ها
روح الله امامی برای طراحی صحنه نمایش «چر» از استان لرستان
محمدرضا بهرامی برای طراحی صحنه نمایش «کبوتران چاهی» از استان یزد
محمد رسائلی برای طراحی صحنه نمایش «عبور از مه» از استان گیلان
مجید واحدی‌زاده برای طراحی صحنه نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
حسن سبحانی برای طراحی صحنه نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» از استان هرمزگان
مرتضی نجفی برای طراحی صحنه نمایش «این عکس که می‌ماند» از استان قزوین

رتبه اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای طراحی صحنه نمایش «چر» به روح الله امامی از استان لرستان

رتبه دوم :  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای طراحی صحنه نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» به حسن سبحانی مینابی از استان هرمزگان

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای طراحی صحنه نمایش «این عکس که می‌ماند» به مرتضی نجفی از استان قزوین

در بخش نمایشنامه نویسی

کاندیدا‌ها
سید محمد مساوات برای نمایشنامه «آی» از استان تهران
رسول بانگین برای نمایشنامه «فرشته‌ها» از استان آذربایجان غربی
ناصر حبیبیان برای نمایشنامه «چر» از استان لرستان
مجید کاظم‌زاده مژدهی برای نمایشنامه «عبور از مه» از استان گیلان
یونس حیدری برای نمایشنامه «سرخورده» از استان بوشهر
ابراهیم عادل نیا برای نمایشنامه «کافه سایه» از استان اردبیل

رتبه اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی برای نمایشنامه «عبور از مه» به مجید کاظم‌زاده مژدهی از استان گیلان

رتبه دوم : لوح تقدیر و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای نمایشنامه «چر» به ناصر حبیبیان از استان لرستان

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی برای نمایشنامه «کافه سایه» به ابراهیم عادل نیا از استان اردبیل

در بخش بازیگری زن

کاندیدا‌ها
شیما ملکیان برای بازی در نمایش «چر» از استان لرستان
مریم طاهری برای بازی در نمایش «چر» از استان لرستان
بهار دالوند برای بازی در نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
سولماز ندایی برای بازی در نمایش «صبرا» از استان سمنان
آذر سماواتی برای بازی در نمایش «بهشت با طعم چای تلخ» از استان تهران
مرجان پارسا کیا برای بازی در نمایش «گفتگوی خانوادگی» از استان خوزستان

رتبه اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ برای بازی در نمایش «چر» به شی ما ملکیان از استان لرستان

رتبه دوم : لوح تقدیر و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای بازی در نمایش «چر» به مریم طاهری از استان لرستان

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای بازی در نمایش «کافه سایه» به بهار دالوند از استان اردبیل

در بخش بازیگری مرد


کاندیدا‌ها
احسان عباس‌زاده برای بازی در نمایش «فرشته‌ها» از استان آذربایجان غربی
محمد رسائلی برای بازی در نمایش «عبور از مه» از استان گیلان
مجید واحدی‌زاده برای بازی در نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
سعید سارانی برای بازی در نمایش «سرگذشت درگذشت چشم» از استان سیستان و بلوچستان
فرشید سلامت برای بازی در نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
سعید بادینی برای بازی در نمایش «سرگذشت درگذشت چشم» از استان سیستان و بلوچستان

رتبه اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ برای بازی در نمایش «عبور از مه» به محمد رسائلی از استان گیلان

رتبه دوم : لوح تقدیر و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای بازی در نمایش «سرگذشت درگذشت چشم» به سعید بادینی از استان سیستان و بلوچستان

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای بازی در نمایش «کافه سایه» به مجید واحدی‌زاده از استان اردبیل

در بخش کارگردانی 

کاندیدا‌ها
عبدالرضا شیبانی برای کارگردانی نمایش «آی» از استان تهران
احسان ملکی برای کارگردانی نمایش «چر» از استان لرستان
مجید کاظم‌زاده مژدهی برای کارگردانی نمایش «عبور از مه» از استان گیلان
عباسعلی کیخایی برای کارگردانی نمایش «سرگذشت درگذشت چشم» از استان سیستان و بلوچستان
مجید واحدی‌زاده برای کارگردانی نمایش «کافه سایه» از استان اردبیل
حسن سبحانی برای کارگردانی نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» از استان هرمزگان

رتبه اول : رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جایزه نقدی برای کارگردانی نمایش «چر» آقای احسان ملکی از استان لرستان

رتبه دوم : لوح تقدیر و مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای کارگردانی نمایش «کافه سایه» به مجید واحدی‌زاده از استان اردبیل

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی برای کارگردانی نمایش «آقای قاضی صدایم را می‌شنوید؟» به حسن سبحانی از استان هرمزگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *