تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، از آنجا که پژوهش رکن مهم و اساسی برای اعتلای فرهنگ جامعه دانشگاهی محسوب می‌شود، در این راستا مدیریت گروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی نمایش دانشکده هنر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با همراهی انجمن علمی دانشکده اقدام به برگزاری نخستین سمینار تخصصی تئاتر پژوهی در مرکز تئاتر دانشگاهی مولوی خواهد کرد؛ سمینار فوق در روزهای ۲۰ و ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶ در ۴ پنل علمی با مشارکت استادان محترم دانشکده‌های هنری کشور از ساعت ۱۱ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

رئیس و دبیر علمی سمینار دکتر میرعلیرضا دریابیگی است و اعضاء کمیته علمی آن دکتر مهرداد  رایانی مخصوص ( رئیس پنل)، ، دکتر رحمت امینی ( رئیس پنل)، امین عظیمی (رئیس پنل)، ابراهیم گله‌دارزاده (رئیس پنل)، دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، دکتر عبدالرضا مظاهری، دکتر مجید سرسنگی، دکتر سیدمصطفی مختاباد و دکتر سعید شاپوری هستند.

تئاتر فستیوال