گزارش تصویری اختتامیه دومین جایزه محمود استادمحمد


گزارش تصویری اختتامیه دومین جایزه محمود استادمحمد

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، مراسم اختتامیه دومین جایزه محمود استاد محمد با حضور مدیران و هنرمندان عرصه ی تئاتر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد .

عکاس : الناز امیرخانی

dovomin jayze ostad mohamad

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2254.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2258.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2266.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2267.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2270.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2274.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2293.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2300.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2310.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2320.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2329.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2359.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2363.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2364.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2370.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2377.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2383.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2386.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2392.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2393.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2405.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2409.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2410.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2417.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2423.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2434.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2446.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/dovomin-jayze-ostad-mohamad/thumbs/thumbs_dsc_2457.jpg]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *