مهدی شفیعی در همایش ملی گفتمان تئاتر دینی : هنر هم افزایی عقل و عاطفه است .


مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی در پیامی به همایش ملی گفتمان تئاتر دینی با مطرح کردن اینکه رویکرد قطعی دین، نجات انسان و رستگاری محتوم اوست تاکید کرد که باید فرصتی فراهم شود تا تئاتر بتواند نسخه ای درمان بخش از نمایش نجات انسان را به صحنه بیاورد.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، ارمغان بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، پیام مهدی شفیعی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی به آیین اختتامیه همایش گفتمان تئاتر دینی را قرائت کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
“در همه روزگاران اهتمام و اولویت دین تغییر جهان هستی و تغییر آن بوده است. دگرگونی هوشمندانه ای که اعتلای ظرفیت های انسان را در پیش دارد. تبلور استعدادهایی که در دو حوزه عقل و عاطفه اتفاق می افتند. هنر هم افزایی عقل و عاطفه است و همین ارتباط ذاتی محصول دین و هنر و یگانگی در منشاء است که ضرورت توجه به هر دینی را توجیه می نماید. هدف غایی دین وصول حقیقت و درک لذت و معرفت است و هنر که منشاء ایجادی آن روح منبعث از الوهیت آدمیزادی است نیز بر این اصل اتفاق می افتد. از این روست که بنا به این بنیاد مشترک، ماهیت مقدس هنر متاثر از فطرت کمال طلب و زیبایی جوی آدمیزادی است.
غایتی ارجمند که انسان به گونه ای تکوینی در جستجوی تحقق آن تکاپو می نماید. تئاتر به عنوان هنری کهن همواره رویکردی معرفتی در جلوه های نمایشی خویش داشته است. غنی ترین مظاهر زیباشناختی و تعالی باورهای دینی در روند تاریخی تئاتر قابل جستجو و مطالعه است و حضور مستمر این پدیده در ازمنه تاریخی هنر، نشان از آبشخور غیرمادی و تقرب آن به منابع معنوی است.
در روزگار ما تنوع قرائت از دین و تبلیغ چهره ای غیرکارآمد از این حقیقت متعالی که نمونه های مجسم آن را در فرقه های ضاله ساختگی که مروج خشونت و جنایت به نام دین می باشند می بینیم باعث شده است که هنرمند خود را در این تقاطع اجتماعی، مسئول بداند و با ابراز وجه ای معطوف به معنویت و منبعث از حقیقت، رسالت هنری خود را ادا نماید. تئاتر امروز آن چنان که هست و آن چنان که از صبغه اصیل آن بر می آید، در این مسیر اتفاق می افتد.
این انتظار بدیهی است که در روزگار حیرت و آشفتگی انسان معاصر، چشم انتظار آفرینش تئاتری باشیم که با تقید به مفاهیم بنیادی، پاسخگوی پرسش ها و مرهم آشفتگی های مخاطب خود باشد.
فراموش نکنیم رویکرد قطعی دین، نجات انسان و رستگاری محتوم اوست و از این منظر باید فرصتی را فراهم آورد تا تئاتر بتواند نسخه ای درمان بخش از نمایش نجات انسان را به صحنه بیاورد. مسلم است که دین، توانش این اتفاق را دوچندان خواهند نمود که فرموده اند:
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی.”
گفتنی است همایش ملی گفتمان تئاتر دینی روزهای یکم و دوم مردادماه، به دبیری نصرالله قادری در بجنورد برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *