تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، علی مراد خانی معاون هنری وزیر ارشاد در پیام خود آورده است:

صد افسوس که جامعه هنر به ویژه تئاتر هنرمندی اخلاق گرا و وارسته را از دست داد؛ هنرمندی که انسانیت را با عمر کوتاه خود معنا کرد . سال‌های پایانی زندگانی مصطفی عبدالهی به مبارزه با بیماری گذشت اما عشق به تئاتر او را زنده نگه داشت .

دریغ که امروز در میان ما نیست تا اشتیاق مخاطبان را هنگام اجرای اثرش ببیند. شوق او را در هنگام کارگردانی نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست» به یاد دارم که موجب شد همگان اعم از همراهان ، یاران و حتی پزشکان در مقابل او سر تعظیم فرود آورند چرا که او زندگی را با نگاه ژرف خویش تکمیل کرد.

ضمن عرض تسلیت به خانواده ارجمند ایشان و جامعه هنری از خداوند بزرگ برای روح بلند او آرامش و علو درجات و برای همسر مهربانش که لحظه ای وی را تنها نگذاشت صبر بر این فراق بزرگ آرزو می کنم.