تاریخ انتشار : ۱۵ - بهمن - ۱۳۹۴   بخش : تئاتر دانشگاهی - نوزدهمین

شورای انتخاب بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی پس از خوانش چکیده مقالات، آثار راه یافته به این بخش را معرفی کرد.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، شورای انتخاب آثار این بخش متشکل از رفیق نصرتی، آزاده شاهمیری و رحمت امینی اسامی آثار پذیرفته شده و مشروط را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- علی یوسف وطن خواه از دانشگاه نبی اکرم

۲- جواد کاوندی از تهران

۳- مریم  منصوری از دانشگاه هنر

۴- الهه بهادری از دانشگاه تهران

۵- زهرا شاهین‌فر از دانشگاه تهران

۶- عبدالحمید گودرزی از دانشگاه هنر

۷- مژده بندعلیزاده از دانشگاه هنر

۸- حامد اصغرزاده تهران

۹- یاسمن طاهری خسروشاهی از دانشگاه تهران (مشروط به بازنویسی چکیده)

۱۰- مجتبی رسولخانی از دانشگاه تهران (مشروط به بازنویسی چکیده)

۱۱- امین حیدری از دانشگاه هنر (مشروط به بازنویسی چکیده)

۱۲- آرش سوری از دانشگاه دامغان (مشروط به بازنویسی چکیده)

پذیرفته شدگان مشروط باید چکیده مقالات خود را تا ۱۵ بهمن‌ماه و پذیرفته شدگان باید مقالات خود را تا ۳۰ بهمن به دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی ارائه دهند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشت و خرداد سال آینده به دبیری بهنام نوایی برگزار می‌شود.نظر شما:

نمــا فــستیوال