بخش : ویژه نامه تئاترفستیوالآﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟!


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی محمد ساربان ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار 1394 منتشر شده است . ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻬﻨﻪ و دردﻣﻨﺪ ! و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮ ...

تئاتر فستیوال

بهار فستیوال ( ویژه نامه تئاتر فستیوال برای بهار ۹۴ )


  برای دریافت ویژه نامه "بهار فستیوال" سال 1394 کلیک کنید . ...

تئاتر فستیوال

ویژه نامه ی سی و سومین جشنواره ی تئاتر فجر


سی و سومین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر از تاریخ 1 الی 12 بهمن ماه 1393 برگزار شد . ویژه نامه ی زیر ماحصل فعالیت و نوشته های منتشر شده در وبسایت تئاتر فستیوال در ایام جشنواره است که اکنون در قالب " مجله ی اینترنتی " در دسترس مخاطبین عزیز قرار گرفته ...