کلید واژه : بهار فستیوال


تئاتر فستیوال

سارا داروفروش : در سال ۹۵ تمرکز ما بیشتر روی بحث تبلیغات و برگزاری کارگاه های آموزشی است .


اشاره : مصاحبه زیر با سارا داروفروش ، مدیر تماشاخانه فنی زاده ( منشور هنر ) در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهاریه تئاتر فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۵ منتشر شده است . در چند سال اخیر در کنار سالن های دولتی و نیمه خصوصی تئاتر شا ...

تئاتر فستیوال

محمود یوسفی : خصوصی سازی تئاتر تهران نیاز به مدیریت و آسیب شناسی بهتری دارد .


اشاره : مصاحبه زیر با محمود یوسفی ، مدیر تماشاخانه دراما در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهاریه تئاتر فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۵ منتشر شده است . در چند سال اخیر در کنار سالن های دولتی و نیمه خصوصی تئاتر شاهد تاسیس سالن های خ ...

نیروی خیال، میراث آن روزهایمان


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی رامین سیار دشتی ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . بچه كه بوديم، يك دل خوشي ساده مان خلاصه ميشد در سفر با خانواده به شمال ...

بهـــار ؛ فصــل نو شــدن


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی خيام وقار كاشانی ، كارگردان و بازيگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . بهار فصل نو شدن ... فصل شكوفه دادن ... فصل باروري ... روزهاي پيشرو را به ا ...

ناهید مسلمی : مهمترین دغدغه من در تئاتر گفتن حقیقت است


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی ناهید مسلمی ، بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . و نوشته ام را با این جمله " دیویدممت " شروع می کنم : " آدم ها گرچه ممکن است خود این ر ...

چه سالی بود سالی که گذشت ….


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی سیروس همتی ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . چه سالی بود ، سالی که گذشت و این شیب ملایم چه بر سر تئاتر و سینما و همه ...