کلید واژه : جشنواره مرصاد


از سوی دبیرخانه جشنواره

معرفی داوران بخش خیابانی یازدهمین جشنواره ملی تئاترمرصاد


محسن سلیمانی فارسانی ، علی محمد رادمنش و کریم اکبری مبارکه  به عنوان داوران بخش خیابانی یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال از کرمانشاه، دبیر یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد از معرفی داوران بخش خیابانی این جشنوار ...