کلید واژه : دوره نهم تئاتر صاحبدلان


تئاتر فستیوال
از روز سه شنبه 26 شهریور؛

اجرای دو نمایش جدید در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر آغاز می شود


دو اثر نمایشی برگزیده «دوره نهم تئاتر صاحبدلان» از روز سه شنبه 26 شهریور ماه اجراهای خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر آغاز می کنند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از واحد ارتباطات ، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، دو اثر نمایشی منتخب «دوره نه ...