کلید واژه : محدثه مرادی


از 15 مرداد به صحنه می‌رود

یک نظریه شخصی، در تماشاخانه استاد مشایخی


نمایش «یک نظریه شخصی» به کارگردانی مهدی همتی در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «یک نظریه شخصی» به نویسندگی علی خوش‌گفتار و کارگردانی مهدی همتی، از 15 مرداد تا 1 شهریورماه،‌ در محل تماشاخانه استاد جمشی ...