کلید واژه : مسئولان تئاتری ایران و اسپانیا


تئاتر فستیوال

مسئولان تئاتری ایران و اسپانیا دیدار کردند


مسئولان تئاتر کشورهای ایران و اسپانیا در گفت و گوهای اولیه ، نحوه شکل دادن ارتباط دو جانبه تئاتر و هنرمندان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای ...