کلید واژه : نمایش خوشه برنج


تئاتر فستیوال
در گفت و گو با تئاتر فستیوال :

محمدرضا شجاعی : هر سال سطح تئاتر در استان مازندران بالاتر می رود .


نمایش خیابانی "مونگ بهیتی" به کارگردانی غنچه شکوهیان و محسن اردشیر کاری از گروه تئاتر سونر شهرستان آمل یکی از نمایش هایی است که در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در محوطه تئاتر شهر اجرا شد . به همین بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال گفت و گویی با محمدرضا ...