کلید واژه : ویژه نامه ی تئاتر فستیوالبهـــار ؛ فصــل نو شــدن


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی خيام وقار كاشانی ، كارگردان و بازيگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . بهار فصل نو شدن ... فصل شكوفه دادن ... فصل باروري ... روزهاي پيشرو را به ا ...

چه سالی بود سالی که گذشت ….


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی سیروس همتی ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . چه سالی بود ، سالی که گذشت و این شیب ملایم چه بر سر تئاتر و سینما و همه ...