کلید واژه : پدرام معصومی


تئاتر فستیوال

فراخوان نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر منتشر شد


نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر همزمان با معرفی پدرام معصومی به عنوان دبیر جشنواره آغاز به کار کرد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر همزمان با معرفی پدرام معصومی به عنوان دبیر جشنواره و با صدور فراخوان رسما آغاز به ...