مروری بر آمار تماشاگران تئاتر شهر و سنگلج در فصل پاییز


آمار تماشاگران سه نمایش پاییزی تماشاخانه سنگلج و ۲۰ اثر نمایشی مجموعه تئاتر شهر اعلام شد.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سه ماهه سوم سال ۹۶ با اجرای ۲۰ نمایش در مجموعه تئاتر شهر همراه شد که در میان این آثار، نمایش «کلنل» با ۱۹ هزار و ۲۰۱ تماشاگر بیشترین تماشاگر این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با گنجایش ۵۷۹ نفر نمایش «کلنل» که از ۱۴ مهر تا ۱۰ آذر روی صحنه بوده با ۴۴ اجرا میزبان ۱۹۲۰۱ تماشاگر بود. برای این نمایش ۶۶۰۴ بلیت تمام بها، ۳۴۱۲ بلیت نیم بها، ۶۲۲۴ بلیت تخفیف دار و ۲۹۶۱ بلیت مهمان صادر شده که مبلغ گیشه آن را به ۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال رسانده است.

نمایش «دو دلقک و نصفی» به کارگردانی جلال تهرانی نیز که از ۲۰ آذر ماه اجرای خود را در این سالن شروع کرده تا ۸ دی ماه با ۱۶ اجرا میزبان ۱۹۳۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش تا تاریخ یاد شده ۶۹۳ بلیت تمام بها، ۱۳۴ بلیت نیم بها، ۱۱۱۱ بلیت مهمان ارایه شده که در گیشه مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال را دارد.

سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر با گنجایش ۱۲۲ تماشاگر نیز در این بازه زمانی میزبان ۲ نمایش «هفت عصر هفتم پاییز» و «آکواریوم» بوده که در جمع ۴۹۳۴ تماشاگر داشته است.

نمایش «هفت عصر، هفتم پاییز» به کارگردانی ایوب آقاخانی از ۲۲ شهریور تا ۲۷ مهر ماه با ۲۸ اجرا ۲۴۱۳ تماشاگر داشته که حاصل ۷۷۸ بلیت تمام بها، ۲۱۳ بلیت نیم بها، ۵۸۰ بلیت تخفیف دار و ۸۴۲ بلیت مهمان بوده است. گیشه این نمایش ۳۳۷ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «آکواریوم» به کارگردانی سیامک احصایی نیز که از ۷ آبان تا ۱۷ آذر در سالن چهارسو روی صحنه بوده با ۲۹ نوبت اجرا میزبان ۲۵۲۱ مخاطب بوده است. ۱۸۱۷ بلیت تمام بها، ۱۲۲ بلیت نیم بها، ۵۸۲ بلیت مهمان برای این نمایش ارایه شده و در گیشه مبلغ ۴۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزارریال ثبت شده است.

«چه کسی سهراب را کشت»، «بوی خواب» و «عروسی» سه عنوان نمایشی هستند که پاییز امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته اند.

نمایش «چه کسی سهراب را کشت» به کارگردانی شهرام کرمی از ۲۱ شهریور تا ۲۸ مهر، ۲۸ نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۱۹۲۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۷۳ بلیت تمام بها، ۵۱۸ بلیت نیم بها، ۲۰۷ بلیت تخفیف دار و ۵۲۶ بلیت مهمان صادر شده و گیشه آن ۲۷۴ میلیون و ۳۵۰ هزارریال اعلام شده است.

نمایش «بوی خواب» به کارگردانی سهراب سلیمی نیز که از ۷ آبان تا ۱۰ آذر ماه ۲۳ نوبت روی صحنه رفته ۳۲۱ بلیت تمام بها، ۱۸۴ بلیت نیم بها، ۳۴۲ بلیت تخفیف دار و ۴۷۲ بلیت مهمان داشته است. این نمایش در مجموع ۱۳۱۹ تماشاگر داشته و مبلغ ۱۷۱ میلیون و ۶۵۰ هزارریال در گیشه به خود اختصاص داده است.

نمایش «عروسی» به کارگردانی وحید اخوان نیز که از ۱۲ تا ۲۷ آذر ماه ۱۴ اجرا انجام داده میزبان ۸۹۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۹۴ بلیت تمام بها، ۷۸ بلیت نیم بها، ۷۲ بلیت تخفیف دار و ۲۵۳ بلیت مهمان ارایه شده که گیشه آن را به ۱۴۷ میلیون و ۶۵۰ هزارریال رسانده است.

اما در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر که طی ماه های پاییز میزبان پنج نمایش بوده است نمایش «شب شرقی» به کارگردانی ناصح کامکاری در ۲۵ اجرا از ۲۰ شهریور تا ۲۱ مهر با ۳۳۲ بلیت تمام بها، ۲۰ بلیت نیم بها، ۳۳ بلیت تخفیف دار و ۴۲۲ بلیت مهمان مجموع ۸۰۷ تماشاگر داشته و گیشه آن ۷۳ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «پرواز ۷۴۵» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین نیز در همین سالن طی ۲۳ اجرا از ۲۴ مهر تا ۲۴ آبان با ۲۲۷ بلیت تمام بها، ۳۲ بلیت نیم بها، ۲۴۶ بلیت تخفیف دار و ۳۸۶ بلیت مهمان میزبان ۸۹۱ تماشاگر بوده و مبلغ ۸۷ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال در گیشه به دست آورده است.

نمایش «نذار این خواب تعبیر بشه» به کارگردانی مهدی نصیری نیز با ۲۲ اجرا از ۲۵ مهر تا ۲۴ آبان ۲۱۱ بلیت تمام بها، ۴۷ بلیت نیم بها، ۱۵۷ بلیت تخفیف دار و ۵۴۶ بلیت مهمان میزبان ۹۶۱ تماشاگر بوده و در گیشه مبلغ ۷۲ میلیون و ۲۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.

«فرق ا وسط» عنوان نمایشی با کارگردانی رسول کاهانی بود که از اول تا ۲۴ آذر ماه روی صحنه رفت. این نمایش طی۲۰ اجرا میزبان ۱۳۴۹ تماشاگر بود. برای آن ۷۱۳ بلیت تمام بها، ۱۹۰ بلیت نیم بها، ۱۴۸ بلیت تخفیف دار و ۲۹۸ بلیت مهمان ارایه شده که مبلغ گیشه ۱۸۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال شده است.

نمایش «آبجی» به کارگردانی مهدی شاه پیری نیز که از ۲ تا ۲۴ آذر ماه در سالن سایه روی صحنه رفته میزبان ۱۲۴۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۵۴ بلیت تمام بها، ۸۵ بلیت نیم بها، ۱۲۷ بلیت تخفیف دار و ۳۷۴ بلیت مهمان ارایه شده و مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال در گیشه داشته است.

پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر با گنجایش ۲۶ تماشاگر نیز در این بازه زمانی میزبان هفت نمایش بوده است. نمایش «قند خون» به کارگردانی لیلی عاج از ۲۳ شهریور تا ۵ مهر ماه ۹۶ ۱۲ نوبت اجرا شده و میزبان ۴۲۹ تماشاگر بوده است. ۱۹۶ بلیت تمام بها ، ۱۱۳ بلیت تخفیف دار و ۱۲۰ بلیت مهمان برای آن عرضه شده و رقم فروش آن نیز ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «تور عروسی مامان» به کارگردانی مریم منصوری نیز از ۱۲ تا ۲۱ مهر ۱۰ نوبت اجرا شده و میزبان ۲۵۶ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۵۱ بلیت تمام بها، ۲۴ بلیت تخفیف دار و ۸۱ بلیت مهمان ارایه شده که در گیشه مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰ هزار ریال برایش به همراه داشته است.

نمایش «راهمرد» به کارگردانی حامد هوشیاری نیز از ۲۵ مهر تا ۵ آبان ۱۵ نوبت روی صحنه رفته که ۳۲ بلیت تمام بها، ۳۵ بلیت تخفیف دار و ۱۰۸ بلیت مهمان را به ۱۷۵ تماشاگر اختصاص داده است. گیشه این نمایش ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «آن سه نفر» به کارگردانی شهاب راحله از ۷ تا ۱۶ آبان ۱۴ نوبت روی صحنه رفته که در مجموع ۱۹۰ تماشاگر داشته است. برای این نمایش ۳۹ بلیت تمام بها، ۱۲ بلیت تخفیف دار و ۱۳۹ بلیت مهمان ارایه شده است. مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال در گیشه برایش ثبت شده است.

نمایش «اصفهان شهر بچه های لهستان» به کارگردانی رکسانا مهرافزون نیز که از ۶ تا ۱۲ آذر ماه ۷ نوبت اجرا شده است میزبان ۴۹۹ تماشاگر بوده و برای این نمایش ۳۰۴ بلیت تمام بها، ۳ بلیت تخفیف دار و ۱۹۲ بلیت مهمان ارایه شده است. در گیشه مبلغ ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال برایش ثبت شده است.

نمایش «خط بریل» به کارگردانی مهدی شیخوند نیز از ۱۴ تا ۲۴ آذر ماه ۱۰ نوبت در پلاتو اجرا روی صحنه رفته است. برای این نمایش ۵۸ بلیت تمام بها، ۲ بلیت تخفیف دار و ۵۸ بلیت مهمان ارایه شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و مجموع تمااشگران آن ۱۱۸ تن ثبت شده است.

نمایش «بهار پانتومیم» به کارگردانی ساسان قجر نیز که از ۲۶ آذر تا اول دی ماه ۶ نوبت اجرا شده میزبان ۱۷۷ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۵ بلیت تمام بها، ۳۱ بلیت تخفیف دار و ۶۱ بلیت مهمان صادر شده و در گیشه مبلغ ۱۵ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال برایش ثبت شده

کافه تالار چهارسو نیز از اول تا ۲۴ آذر ماه شاهد اجرای نمایش «ما تا ابد در قطب می مانیم» به کارگردانی رحیم نوروزی بود. این نمایش با ۲۰ نوبت اجرا میزبان ۵۵۶ تماشاگر بود. برای این نمایش ۳۸۴ بلیت تمام بها ۱۸ بلیت تخفیف دار و ۱۵۴ بلیت مهمان عرضه شده و مبلغ گیشه آن ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج

تماشاخانه سنگلج در سه ماه مهر، آبان و آذر میزبان سه نمایش «پایان بازی»، «اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه» و «شال و انگشتر» بود.

نمایش «پایان بازی» به کارگردانی افشین زمانی از ۱۹ شهریور تا ۲۱ مهر ماه روی صحنه بوده و در این مدت ۸۶۰ تماشاگر از آن دیدن کرده اند. برای این نمایش ۴۷۶ بلیت تمام بها، ۴ بلیت نیم بها، ۲۷ بلیت تخفیف دار و ۳۵۳ بلیت مهمان ارایه شده که در مجموع مبلغ ۹۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال در گیشه به نام این نمایش ثبت شده است.

نمایش «اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه» به کارگردانی پیام عزیزی نمایش دیگری است که از ۳۰ مهر تا ۳۰ آبان ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است. این نمایش را ۱۹۰۴ تن دیده اند. ۳۷۵ بلیت تمام بها، ۳۲۷ بلیت نیم بها، ۱۷۵ بلیت تخفیف دار و ۱۰۲۷ بلیت مهمان برای این نمایش صادر شده و مبلغ گیشه آن نیز ۲۶۷ میلیون و ۴۰ هزار ریال ثبت شده است.

نمایش «شال و انگشتر» به کارگردانی عبدالرضا اکبری نیز که از اول تا ۲۷ آذر ماه در این تماشاخانه روی صحنه بوده ۲۷۶۷ تماشاگر را به این سالن آورده است. برای این نمایش ۱۰۲۸ بلیت تمام بها، ۱۶۲ بلیت نیم بها، ۲۷۰ بلیت تخفیف دار و ۱۳۰۷ بلیت مهمان ارایه شده که در مجموع گیشه آن ۲۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *