اعلام آمار مخاطبان و فروش نمایش‌ های تماشاخانه ایرانشهر


نمایش‌های «فهرست مردگان» به کارگردانی رضا ثروتی با ۳ هزار و ۶۱۳ مخاطب، «شلتر» به کارگردانی امین میری با ۳ هزار و ۲۳۷ مخاطب، «پیانیستولوژی» به کارگردانی محمدحسن نیازی با ۱ هزار ۶۴۴ مخاطب ، «گل» به کارگردانی یاسر خاسب با ۹۴۵ مخاطب و «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی مه لقا باقری با ۸ هزار ۷۲۰ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «زندانی خیابان دوم»، «شلتر»، «فهرست مردگان»، «پیانیستولوژی»و «گل»که به ترتیب  در ماهای بهمن و  اسفند اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد ناظرزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند به ترتیب ۷، ۱۹ و ۲۵ اسفند سال ۹۶  به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی مه لقا باقری در ۳۷ اجرای خود پذیرای ۸ هزار و ۷۲۰ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۶۳۰ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۳۰ هزارتومانی ۵۵۹۲ مخاطب با بلیت‌های ۳۵و۴۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۹۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش «زندانی خیابان دوم» طی ۳۷ اجرا مبلغ ۲۹۵ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان بوده است.

نمایش «شلتر» به کارگردانی امین میری نیز در ۳۱ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۲۳۷ مخاطب بود. از این تعداد ۹مخاطب با بلیت‌های ۱۵ هزارتومانی و ۲۸۸۲ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

فروش نمایش «شلتر» طی ۳۱ اجرا مبلغ ۷۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «فهرست مردگان» به کارگردانی رضا ثروتی نیز در ۳۰ اجرای خود پذیرای ۳ هزار ۶۱۳ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۳۵۹مخاطب با بلیت‌های ۲۵و۲۰،۱۵ هزارتومانی، ۱۹۲۰ مخاطب با بلیت ۳۰،۳۵و ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان این اثر نمایشی را دیدند.

فروش نمایش «فهرست مردگان» طی ۳۰ اجرا مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان بوده است.

نمایش «پیانیستولوژی» به کارگردانی محمد نیازی نیز در ۱۱ اجرای خود پذیرای ۱ هزار ۶۴۴ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۶۲۴ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۸۷۲ مخاطب با بلیت ۳۵ هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد ۱۴۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش «پیانیستولوژی» طی ۱۱ اجرا مبلغ ۴۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان بوده است.

نمایش «گل» به کارگردانی یاسر خاسب نیز در ۱۲ اجرای خود پذیرای ۹۴۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۲۸ مخاطب با بلیت‌های ۲۰ هزارتومانی و ۶۷۰ مخاطب با بلیت های ۲۵و ۳۰ هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد ۱۴۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش «گل» طی ۱۲ اجرا مبلغ ۲۱  میلیون و ۲۴۵ هزار تومان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *