بررسی آثار متقاضی در فراخوان اجرای عمومی تئاتر مولوی


آخرین مهلت دریافت فیلم آثار شرکت کننده در فراخوان اجرای مرکز تئاتر مولوی در سال جاری دوم مرداد خواهد بود .

به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، آخرین مهلت دریافت فیلم آثار شرکت کننده در فراخوان اجرای مرکز تئاتر مولوی در سال جاری دوم مرداد است. بنابراین کلیه آثار شرکت کننده در فراخوان اجرای عمومی، موظف هستند حداکثر تا ۲ مرداد سال جاری ۳ نسخه لوح فشرده از فیلم ضبط شده اجرای خود را مطابق فرم پیشنهادنامه به این مرکز تحویل دهند.

همچنین در مورد متقاضیانی که پیش از این فیلم اثر خود را ارائه داده اند، نیازی به ارسال مجدد نداشته و همان فیلم سابق بررسی می شود.

فیلم اثر باید حداقل ۳۰ دقیقه از اجرا یا تمرین را شامل شود. همچنین فیلم ضبط شده باید با یک دوربین از زاویه روبرو و بدون تدوین بوده و نباید مغایرتی با طرح پیشنهادنامه داشته باشد.

ارسال نشدن فیلم اثر در بازه زمانی تعیین شده به معنای انصراف قطعی از شرکت در فراخوان تلقی شده و مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *