سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر :

معرفی برگزیدگان بخش « مسابقه صحنه ای »


برگزیدگان بخش « مسابقه صحنه ای » سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند .

به گزارش تئاتر فستیوال ، برگزیدگان بخش ” مسابقه صحنه ای ” سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند . هیئت‌ داوران این بخش متشکل از  مسعود دلخواه ، کیومرث مرادی  و رضا مهدی زاده بودند .

طراحی حرکت 

نامزدها :

مجتبی رستمی فر  برای طراحی حرکت نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

سعید اسد سنگابی برای طراحی حرکت نمایش «ننه مده آ » از فسا

محمدرضا فرجی برای طراحی حرکت نمایش «در دهانم حرف بزن» از بندر دیر

برگزیده این بخش : مجتبی رستمی فر  برای طراحی حرکت نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز


طراحی نور

نامزدها :

رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش های«بیگانه درخانه»و «کریم لوژی» از تهران

احسان طاهری برای طراحی نور نمایش «چند روایت نامعتبرازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

علیرضا میرانجم برای طراحی نور نمایش«است»  از تهران

ایمان نخلستانی برای طراحی نور نمایش«همه فرزندان مکبث» از اهواز

فرشاد نصیری برای طراحی نور نمایش «شازده احتجاب»  از تهران

برگزیده این بخش : ایمان نخلستانی برای طراحی نور نمایش«همه فرزندان مکبث» از اهواز

تقدیر : رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش های«بیگانه درخانه»و «کریم لوژی» از تهران


طراحی صدا و آرایه های صوتی

نامزدها :

علیرضا اکبریان برای طراحی صدای نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

بهرام بهاری برای طراحی صدای نمایش «رسن های گور» از بیجار

مهرداد حبیبیان  برای طراحی صدای نمایش «باق وحش» از شهرکرد

آرمین خیر دان برای طراحی صدای نمایش «شاه ماهی»  از تهران

برگزیده این بخش : علیرضا اکبریان برای طراحی صدای نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

تقدیر : آرمین خیر دان برای طراحی صدای نمایش «شاه ماهی»  از تهران


طراحی گریم 

نامزدها :

ماریا حاجیها برای طراحی گریم نمایش «کریم لوژی  » از تهران 

فاطیما حزباوی برای طراحی گریم نمایش «همه فرزندان مکبث » از اهواز  

مریم رخام برای طراحی گریم نمایش «چند روایت نا معتبرازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

عباس قنبری برای طراحی گریم نمایش «در دهانم حرف بزن» از بندر دیر

برگزیده این بخش : فاطیما حزباوی برای طراحی گریم نمایش «همه فرزندان مکبث » از اهواز  

تقدیر : ماریا حاجیها برای طراحی گریم نمایش «کریم لوژی» از تهران 


موسیقی  

نامزدها :

حسین اصیلی برای موسیقی نمایش « دست هایت کو مم حسن» از یاسوج

امیرحسین الله دادی برای موسیقی نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

بهزاد بختیاری برای موسیقی نمایش «شازده احتجاب» از تهران

فرشاد دهنوی برای موسیقی نمایش «مارلون براندو» از تهران 

بهرنگ عباس پور برای موسیقی نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه هاخانه می کند اتللو » از تهران

مهرداد علی پور  برای موسیقی نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه» از گچساران

بهفر کایدی برای موسیقی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

برگزیده این بخش : بهفر کایدی برای موسیقی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

تقدیر فرشاد دهنوی برای موسیقی نمایش «مارلون براندو» از تهران 


طراحی لباس 

نامزدها :

پگاه ترکی برای طراحی لباس نمایش «کریم لوژی» از تهران

سارا حسین پور  برای طراحی لباس نمایش «همه فرزندان مکبث » از اهواز

عماد الدین رجبلو برای طراحی لباس نمایش «متساوی الساقین» ازگرگان

افشین زمانی برای طراحی لباس نمایش «شازده احتجاب» ازتهران

مقدی شامیریان برای طراحی لباس نمایش های«تنها خرچنگ خانگی لای ملافه هاخانه می کند اتللو» و «مارلون براندو » از تهران

شیما میرحمیدی برای طراحی لباس نمایش «شاه ماهی» از تهران

برگزیده این بخش : مقدی شامیریان برای طراحی لباس نمایش های«تنها خرچنگ خانگی لای ملافه هاخانه می کند اتللو» و «مارلون براندو » از تهران 

تقدیر : سارا حسین پور  برای طراحی لباس نمایش «همه فرزندان مکبث » از اهواز


طراحی صحنه  

نامزدها :

پوریا اخوان  برای طراحی صحنه  نمایش «است» از تهران

روحان امامی  برای طراحی صحنه  نمایش «شاه ماهی» از تهران

ابراهیم پشت کوهی برای طراحی صحنه نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» از تهران

عماد الدین رجبلو  برای طراحی صحنه  نمایش  «متساوی الساقین» از گرگان

مجتبی رستمی فر برای طراحی صحنه  نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز  

مهرداد علی پور  برای طراحی صحنه نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه» از گچساران

مریم کلانتری  برای طراحی صحنه  نمایش «چند روایت نامعتبر ازآنچه نمی دیدیم» از ارومیه

برگزیده این بخش : مجتبی رستمی فر برای طراحی صحنه  نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز  

تقدیر : روحان امامی  برای طراحی صحنه  نمایش «شاه ماهی» از تهران


بازیگری زن

نامزدها :

الناز حبیبی برای بازی در  نمایش «شاه ماهی» از تهران

شیرین دژاگاه  برای بازی در  نمایش«همه فرزندان مکبث» ازاهواز

الهام شعبانی برای بازی در  نمایش «کمیته نان» از تهران

یلدا عباسی برای بازی در نمایش‌های «کمیته نان» و «مارلون براندو» از تهران 

آرزو عبدالهی برای بازی در  نمایش«باق وحش» از شهرکرد

رومینا مومنی برای بازی در  نمایش « بیگانه در خانه» از تهران 

برگزیده این بخش : رومینا مومنی برای بازی در  نمایش « بیگانه در خانه» از تهران 

تقدیر : یلدا عباسی برای بازی در نمایش‌های «کمیته نان» و «مارلون براندو» از تهران و آرزو عبدالهی برای بازی در  نمایش«باق وحش» از شهرکرد


بازیگری مرد

نامزدها :

امین ابراهیمی برای بازی در  نمایش «قزل حصار » از کوهدشت

امیر جدیدی برای بازی در  نمایش «شاه ماهی» از تهران

مجید رحمتی  برای بازی در  نمایش «کریم لوژی » از تهران

علی شادمان برای بازی در  نمایش «شاه ماهی » از تهران

مهرداد فلاحی برای بازی در  نمایش «ژنتیک …» از مشهد

علی پویا قاسمی برای بازی در  نمایش های «شازده احتجاب » و «مارلون براندو » از تهران

نوید محمد زاده برای بازی در  نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

برگزیده این بخش : امیر جدیدی برای بازی در  نمایش «شاه ماهی» از تهران

تقدیر : مجید رحمتی  برای بازی در  نمایش «کریم لوژی » از تهران و علی شادمان برای بازی در  نمایش «شاه ماهی » از تهران

جایزه ویژه هیئت داوران: نوید محمدزاده برای بازی در نمایش “بیگانه در خانه” 


نمایشنامه نویسی 

نامزدها :

عماد الدین رجبلو  برای نگارش نمایشنامه «متساوی الساقین» از گرگان

نمایشنامه «کریم لوژی» از تهران

احمد سلگی و رضا بهاروند » برای نگارش نمایشنامه «شاه ماهی» از تهران

مهسا غفوریان  برای نگارش نمایشنامه «ژنتیک … » از مشهد

سیدمحمد مساوات  برای نگارش نمایشنامه «بیگانه در خانه» از تهران

برگزیده این بخش : سیدمحمد مساوات  برای نگارش نمایشنامه «بیگانه در خانه» از تهران

تقدیر: «احمد سلگی و رضا بهاروند » برای نگارش نمایشنامه «شاه ماهی» از تهران و عماد الدین رجبلو  برای نگارش نمایشنامه «متساوی الساقین» از گرگان


  کارگردانی  

نامزدها :

رضا بهاروند برای کارگردانی نمایش «شاه ماهی» از تهران

رضا بهرامی برای کارگردانی نمایش «کریم لوژی» از تهران

عماد الدین رجبلو  برای کارگردانی نمایش «متساوی الساقین » ازگرگان

مجتبی رستمی فر  برای کارگردانی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز

افشین زمانی  برای کارگردانی نمایش « شازده احتجاب» از تهران

مهسا غفوریان برای کارگردانی نمایش «ژنتیک …» از مشهد

سیدمحمد مساوات  برای کارگردانی نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

برگزیده این بخش : سیدمحمد مساوات  برای کارگردانی نمایش «بیگانه در خانه» از تهران

تقدیر : مجتبی رستمی فر  برای کارگردانی نمایش «همه فرزندان مکبث» از اهواز و رضا بهاروند برای کارگردانی نمایش «شاه ماهی» از تهران


جایزه بزرگ جشنواره 

گروه نمایش “بیگانه در خانه” کار سیدمحمد مساوات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *