بیست و چهارمین جشنواره تئاتر «سوره ماه» برگزیدگان خود را شناخت


بیست و چهارمین جشنواره تئاتر «سوره ماه» با اعلام برگزیدگان خود در بخش های مختلف به کار خود پایان داد.

جشنواره تئاتر سوره ی ماه

به گزارش تئاتر فستیوال ، برگزیدگان بخش‌های گوناگون بیست و چهارمین جشنواره تئاتر «سوره ماه» از سوی هیئت داوران متشکل از ایرج راد، محمدعلی خبری و اصغر همت به شرح زیر معرفی و از آنها در مراسم اختتامیه تقدیر شد:

موسیقی

کاندیداها:
۱-    احسان نادرخانی برای موسیقی نمایش «جفت هیچ» از استان مرکزی .
۲-    خشایار شاهانی  برای موسیقی نمایش « زخمه» از استان مازندران .
۳-    احسان تارخ  برای موسیقی نمایش «آقای الف» از تهران.
۴-    محمد فرشته نژاد برای موسیقی نمایش « نی نوا» از تهران.
۵-    محسن میرزایی  برای موسیقی نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران.
۶-    بهنام رحیمی برای موسیقی نمایش «چهل گیس» از تهران.
لوح تقدیر و جایزه سوم موسیقی به طور مشترک به  احسان تارخ  برای موسیقی نمایش «آقای الف» از تهران و محمد فرشته نژاد برای موسیقی نمایش «نی نوا» از تهران اهدا شد.
لوح تقدیر و جایزه دوم موسیقی به بهنام رحیمی برای موسیقی نمایش «چهل گیس» از تهران اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول موسیقی به خشایار شاهانی  برای موسیقی نمایش «زخمه» از استان مازندران تقدیم شد.

طراحی صحنه

کاندیداها:
۱-    میثم نویریان برای طراحی صحنه  نمایش «چهل گیس» از تهران.
۲-    وفا طرفه  برای طراحی صحنه نمایش « آنکه گفت نه، آنکه گفت آری» از تهران.
۳-    مهیار هزار جریبی برای طراحی صحنه نمایش «زخمه» از استان مازندران.
۴-    مهرداد هنرمند و مهرداد بخشی برای طراحی صحنه نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان.
۵-    مرضیه اسماعیلی برای طراحی صحنه نمایش «کاست محزون» از استان چهارمحال و بختیاری.
۶-    زری کریمی  برای طراحی صحنه نمایش «نی نوا» از تهران.
لوح تقدیر و جایزه سوم طراحی صحنه به  مهرداد هنرمند و مهرداد بخشی برای طراحی صحنه نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان اهدا شد.
لوح تقدیر و جایزه دوم طراحی صحنه به مهیار هزار جریبی برای طراحی صحنه نمایش «زخمه»  از استان مازندران تعلق گرفت.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول طراحی صحنه به میثم نویریان برای طراحی صحنه  نمایش «چهل گیس» از تهران تعلق گرفت.

بازیگری

در این بخش جایزه ویژه هیئت داوران به  گروه بازیگران نمایش «کاست محزون» از استان چهارمحال و بختیاری تعلق گرفت.

بازیگری زن

کاندیداها:
۱-    شیوا قاسمی  برای بازی در نمایش «نبض آهسته زندگی» از استان هرمزگان.
۲-    سارا یزدانی برای بازی در نمایش «زخمه » از استان مازندران.
۳-    سما استیفا برای بازی در نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان.
۴-    مریم‌السادات صدرپور برای بازی در نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران.
۵-    آزاده کرم‌بخش برای بازی در نمایش «خاک شیرین» از استان قزوین.
۶-    فرانک جلیلی برای بازی در نمایش «چهل گیس» از تهران
۷-    پرستش سلطانی برای بازی در نمایش «میدان مقاومت» از استان خراسان رضوی
۸-    مائده وحید برای بازی در نمایش «اینجا خونه‌ی منه» از استان اصفهان
لوح تقدیر و جایزه سوم بازیگری زن به طور مشترک به  پرستش سلطانی برای بازی در نمایش «میدان مقاومت» از استان خراسان رضوی و سارا یزدانی برای بازی در نمایش «زخمه» از استان مازندران و مریم‌السادات صدرپور برای بازی در نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران تعلق گرفت.
لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگری زن به  سما استیفا برای بازی در نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگری زن به مائده وحید برای بازی در نمایش «اینجا خونه ی منه» از استان اصفهان اهدا شد.

بازیگری مرد

کاندیداها:
۱-    پوریا رضایی برای بازی در نمایش «جفت هیچ» از استان مرکزی.
۲-    فرزین محدث برای بازی در نمایش « آقای الف» از تهران.
۳-    وحید فخر موسوی برای بازی در نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان.
۴-    محسن زرآبادی پور برای بازی در نمایش «پایان بزرگراه» از تهران.
۵-    حسین پورکریمی برای بازی در نمایش «نی نوا» از تهران.
۶-    سید محمد حسینی  برای بازی در نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران.
۷-    حامد مکملی برای بازی در نمایش «خاک شیرین» از استان قزوین.
۸-    حسین پور کریمی برای بازی در نمایش «چهل گیس» از تهران.
لوح تقدیر و جایزه سوم بازیگری مرد به طور مشترک  به وحید فخر موسوی برای بازی در نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان و سید محمد حسینی  برای بازی در نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران و حامد مکملی برای بازی در نمایش «خاک شیرین» از استان قزوین اهدا شد.
لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگری مرد نیز به فرزین محدث برای بازی در نمایش «آقای الف» از تهران تقدیم شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگری  مرد به حسین پورکریمی برای بازی در نمایش‌های «نی‌نوا» و «چهل گیس» از تهران تعلق گرفت.

نمایشنامه نویسی

کاندیداها:
۱-    مهیار هزار جریبی برای نویسندگی نمایش «زخمه» از استان مازندران.
۲-    مهرداد هنرمند برای نویسندگی نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان.
۳-    مسلم سلیمانیان برای نویسندگی نمایش « کاست محزون» از استان چهار محال و بختیاری.
۴-    سیروس همتی برای نویسندگی نمایش «آنکه گفت نه ، آنکه گفت آری» از تهران.
۵-    ساغر خواجه امیری برای نویسندگی نمایش «چهل گیس» از تهران.
لوح تقدیر و جایزه سوم نویسندگی به مهیار هزار جریبی برای نویسندگی نمایش «زخمه» از استان مازندران تعلق گرفت.
لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی به  مهرداد هنرمند برای نویسندگی نمایش  «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان تعلق گرفت.
اما هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه تشخیص نداد.

کارگردانی

کاندیداها:
۱-    مهرداد هنرمند برای کارگردانی نمایش «مثل یه گوله برف کوچیک» از استان گیلان.
۲-    وفا طرفه برای کارگردانی نمایش «آنکه گفت نه، آنکه گفت آری» از تهران.
۳-    پوران مرادی برای کارگردانی نمایش «چهل گیس» از تهران.
۴-    پاشا بدرود برای کارگردانی نمایش «هولوگرام تنهایی» از استان یزد.
۵-    مهیار هزار جریبی برای کارگردانی نمایش «زخمه» از استان مازندران.
۶-    مسلم سلیمانیان و جلال نجفی  برای کارگردانی نمایش « کاست محزون» از استان چهارمحال و بختیاری.
لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی به مسلم سلیمانیان و جلال نجفی  برای کارگردانی نمایش « کاست محزون» از استان چهارمحال و بختیاری تعلق گرفت.
لوح تقدیر و جایزه دوم کارگردانی تعلق نیز به مهیار هزار جریبی برای کارگردانی نمایش «زخمه» از استان مازندران اهدا شد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی نیز به  پوران مرادی برای کارگردانی نمایش «چهل گیس» از تهران اهدا شد.

نمایش برگزیده تماشاگران

ستاد جشنواره از میان آراء و نظرات تماشاگران یک نمایش را نیز به عنوان نمایش برگزیده تماشاگران انتخاب و معرفی نمود که جایزه این بخش شامل  تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نمایش برگزیده تماشاگران به نمایش «خاک شیرین» به کارگردانی «مرتضی نجفی» از استان قزوین اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *