تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه “مسافراتاق شماره ۳۷” نوشته هومن بنائی با مقدمه‌ای از عطااله کوپال که توسط نشر آماره چاپ و منتشر شده در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.

این نمایشنامه ساعات پایانی زندگی صادق هدایت را روایت می‌کند. هدایت روزهای پایانی عمر خود در اتاق کوچک یک مسافرخانه واقع در پاریس سپری می‌کند.

روایت روح شکننده‌ایست که صدای سوت آزارش می‌دهد. جغدی که روزگاری او را به اوج برده آزاد می‌کند با تمام تکه فکرهایی که از غرب بر جامه اندیشه‌اش وصله پینه شده هنوز خود را یک ایرانی می‌داند. نویسنده‌ای که بارها به مخلوقاتش درس انتحار داده اکنون و در این فضا به دنبال راهی برای پایان داستان خود می‌گردد.

روایت عشق نویسنده‌ایست که چشم پوشید از احساسش و معشوقش را حتی در سطرهای داستان‌ها نیز به آغوش قهرمانش نسپرد. روایت آزرده مردیست که شانه‌هایش زیر بار حرافان بی‌عمل خم شده و طریق آزاد زیستن را خوب می‌شناسد.

“مسافراتاق شماره ۳۷ ” مستخدمی دارد که بیش از اینکه جوهر داستانش خشک شود می‌ سوزد. زنی که برای ملاقات می‌آید.

“مسافراتاق شماره ۳۷ ” او را دوست دارد. اما بیش از آنکه حضورش خاطره شود تمنایش در سطل زباله زیر میز تحریر مچاله می شود.

سایه‌های زندگیش زیر نور آتش کاغذها جواب سوالاتی است که از او داریم. نمی دانیم چرا، هر چه هست می‌دانیم او را با همین تاریک روشنای محزونش دوست داریم.