بیانیه ی “هما روستا” به بهانه ی روز جهانی تئاتر


روز جهانی تئاتر از سال ۱۹۶۱ به پیشنهاد انستیتو بین المللی تئاتر هر سال ۲۷ مارس (از ۷ فروردین ماه) جشن گرفته می شود.

هما روستا
به گزارش تئاتر فستیوال، هما روستا، هنرمند پیش کسوت عرصه تئاتر، به بهانه ی برگزاری این جشن در اردیبهشت ماه، بیانه ای را نوشته که می خوانید:
از پیدایش بشر تا امروز و پیش از خلق کلام، اختراع هنر نمایش برای ایجاد ارتباط بین آدمیان ضرورتی حیاتی بوده است؛ ضرورتی که با تکامل انسان، اشکال گونه گون یافته و امروزه در هنرهای متفاوت متبلور است.
هنر نمایش، هنری جمعی است که ریشه در آزادی ای فطری دارد و هنرمند باید که در آزادی کامل به خلق اثر خود بپردازد، تا بتواند ارتباطی معنایی و گسترده با مخاطبش برقرار کند.
تئاتر هنری دیرینه است که انسان ها را از هر طبقه، قوم و آیین به هم نزدیک کرده و خود منشاء تجربه ای شگرف به نام دموکراسی است.
در همه ‌ زمان ها هنر و در این جا هنر تئاتر محتاج آزادی است و هر چه آزادی هنرمند محدود شود، تئاتر پژمرده و تحقیر شده به سمت نمایش های فرمایشی سقوط می کند و خود و پیرامون خود را ویران می سازد.
اهل تئاتر در حوزه نمایش از خودسازی می آغازد تا به سرشت ناب انسانیت دست یابد، زیرا هم اوست که در برابر مخاطب خود شارح انسانیت انسان است و در چنین مجالی تماشاگر در سالن نمایش احساس می کند در خانه‌ خویشتن و در میان خانواده‌ خود تنفس می کند.
تئاتر جذاب است و هنرمند تئاتر در مقایسه با دیگر هنرمندان از خودگذشتگی ای عمیق تر دارد. او هر شب بر صحنه زاده می شود و می میرد و دیگر روز بر صحنه زنده می شود و باز می میرد. نه به سان سیزیف که از بیهودگی رنجور است، بلکه چونان آرمانگرایی متعهد و مسئول که جان خود را بر کف دارد.
سینما در تصویر جاودان می شود و نمایش تئاتر اما در روح زمان و در لا به لای برگ های تاریخ است که از خود ردی بر جای می گذارد.
با این امید و  آرزو امروز را به اهل تئاتر تبریک می گویم که تئاتر مملکت ما از تحقیرشدگی بدر آید و در آزادی همراه با حسن نیت، عشق و همدلی به فطرتش بازگردد. از یاد نبریم که تئاتر بدون آزادی اندیشه نابود است و عاملین چنین جنایتی منفور تاریخ اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *