کلید واژه : تماشاخانه بنفشخوانش” داستان خرس های پاندا …” در شنبه های تماشاخانه بنفش


نمایشنامه " داستان خرس های پاندا ..." به کارگردانی سهیل پناهی در تماشاخانه بنفش خوانش می شود . به گزارش تئاتر فستیوال ،" تماشاخانه بنفش" این هفته نیز در روند دائمی شنبه های بنفش خود نمایشنامه " داستان خرس های پاندا ..." را به صحنه می برد . نم ...

پیروز کـرمی : مهم ترین ویژگی ” شش جای هشت ” کمدی بودن آن است


نمایشنامه‌خوانی کمدی " شش جای هشت " به کارگردانی پیروز کرمی ، 24 خردادماه ، در دو سانس در تماشاخانه بنفش اجرا شده است . کرمی از سال 82 اجرای نمایشنامه خوانی را آغاز کرده و تا به حال نمایشنامه هایی چون «نیلوفر مرداب» ، «من عاشق خوش گذرونی ام» ، «روا ...

« عاقبت عشاق  سینه چاک » در تماشاخانه بنفش خوانش می شود .


نمایشنامه « عاقبت عشاق سینه چاک» اثر نیل سایمون به کارگردانی مهدیه کوهستانی در تماشاخانه بنفش خوانش می شود . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه خوانی « عاقبت عشاق  سینه چاک» اثر نیل  سایمون به کارگردانی مهدیه کوهستانی و ترجمه ی شهرام زرگر ، شن ...