کلید واژه : سعید زکی زاده


تئاتر فستیوال

از ایده تا اجرای موفق


نقدی بر نمایش "سرگذشت دردناک شان پالمر" به کارگردانی سعید زکی زاده استفاده از یک نمایشنامه خوب گام مهم و اساسی و بزرگی است برای موفقیت یک اثر نمایشی . در واقع می توان گفت نخستین قدم است چنان که اگر نمایشنامه ای خوب نباشد تلاش بهترین کارگردان ه ...

تئاتر فستیوال

«سرگذشت دردناک شان پالمر» ویژه هنرمندان و منتقدان به روی صحنه می رود


نمایش «سرگذشت دردناک شان پالمر» به کارگردانی سعید زکی زاده روز شنبه 22 خرداد یک اجرای ویژه برای هنرمندان و منتقدان انجام می دهد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش سرگذشت دردناک شان پالمر که نوشته پیام طامه است و کارگردانی آن را سعید زکی زاده انجا ...

تئاتر فستیوال

«سرگذشت دردناک شان پالمر» افتتاح می شود


نمایش «سرگذشت دردناک شان پالمر» به کارگردانی سعید زکی زاده روز یک شنبه 16 خرداد اجرای عمومی خود را در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می کند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش سرگذشت دردناک شان پالمر که نوشته پیام طامه است و کارگردانی آن را ...

تئاتر فستیوال

سعید زکی زاده «سرگذشت دردناک شان پالمر» را کارگردانی می کند


سعید زکی زاده کارگردان جوان تئاتر از آماده سازی نمایش «سرگذشت دردناک شان پالمر» نوشته پیام طامه برای اجرا در سالن استاد انتظامی خبر داد. به گزارش تئاتر فستیوال ، این کارگردان که تا کنون دو نمایش «فاجعه» نوشته ساموئل بکت و «شب به خیر مادر» نوشت ...

بن بستی به نام خودکشی


یادداشتی بر نمایش " شب به خیر مادر " به کارگردانی سعید زکی زاده " شب به خیر مادر " نمایشی رئال که توانسته با رعایت ابتدایی ترین اصول خود را به یک اثر خوب تبدیل کند . نمایشنامه " شب به خیر مادر " نوشته مارشال نورمن از پوچی و بی هدفی انسان می گ ...

اجرای «شب به خیر مادر» از ۲۰ فروردین در فرهنگسرای نیاوران


نمایش «شب به خیر مادر» نوشته مارشا نورمن با کارگردانی سعید زکی زاده از 20 فروردین در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می‌رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش « شب به خیر مادر » با بازی نگین فراهانی و نیلوفر عقیلی حکایت مادر و دختری را رو ...