کلید واژه : ویژه نامه بهار فستیوالدر عین محدودیت ، به خلاقیت رسیده ایم


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی حسین رحیمی  ، کارگردان تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . در راهي قدم گذاشته ايم كه سالها طول مي كشد به عنوان يك جريان هنري اثر گذار در جامعه ...

یاد اون روزا بخیر … !


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی سیاوش چراغی پور ، بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . ياد اون روزا بخير ... دوران بچه گي ... زمستانهاي واقعي ... انتظار كشيدن هاي بي پايان ب ...

ماییم و نوای بی نوایی …


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی علیرضا مهران ، بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . سال نو مبارك اما من اين نو شدن را تبريك نمي گويم چون... جناب آقاي جنتي وزير محترم ...

دو گزارش مستند از دو نمایش مهر باطل خورده


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی رضا فیاضی ، بازیگر تئاتر و تلویزیون است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . راقم اين سطور يك بازيگر تئاتر است كه هويت خود را همين هنر نمايش مي داند و بس ...

تئاتر فستیوال

چه آرزویی بهتر از عمر با عزت و لذت؟


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی اصغر همت ، بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است . ثانيه ها ، دقايق ، ساعات ، روزها ، ماه ها و سال ها مي گذرند و هر لحظه عمر ما كوتاه و كوتا ...

تئاتر فستیوال

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺳﺎل ۹۳ ، ﺻﺒﻮری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ


اشاره : مصاحبه زیر با افسانه ماهیان ، کارگردان تئاتر در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار 1394 منتشر شده است . اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 93 ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ " ﻫﻢ ﻫﻮاﻳﻲ " ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪ . او ﺑﺎ دو ﺑﺎر اﺟﺮاي " ﻫﻢ ﻫﻮاﻳﻲ " ...

تئاتر فستیوال

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ : ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ” در اﻋﻤﺎق ” در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ رود .


اشاره : مصاحبه زیر با مصطفی عبدالهی ، کارگردان نمایش " در اعماق " و عباس توفیقی و شهین علیزاده بازیگران این نمایش در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار 1394 منتشر شده است . ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺟﺸﻨﻮاره ...

رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎزد زﻣﻴﻦ …


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی علی عابدی ، نمایشنامه نویس ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار 1394 منتشر شده است . رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎزد زﻣﻴﻦ . ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ اﻧﺪازد زﻣﻴﻦ . ﻃﺮ ﺣﻲ ﻧﻮ در ﻣﻲ اﻧﺪا ...

آﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟!


اشاره : یادداشت زیر نوشته ی محمد ساربان ، کارگردان و بازیگر تئاتر است که در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار 1394 منتشر شده است . ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻬﻨﻪ و دردﻣﻨﺪ ! و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮ ...

تئاتر فستیوال

بهار فستیوال ( ویژه نامه تئاتر فستیوال برای بهار ۹۴ )


  برای دریافت ویژه نامه "بهار فستیوال" سال 1394 کلیک کنید . ...