تاریخ انتشار : ۵ - شهریور - ۱۳۹۵   بخش : عکس مبارک 16 - گالــری تصــاویر

گزارش تصویری نمایش خیابانی “دایناسورهای رنگی” به کارگردانی مبکل ستو و جوسف ماریا لای

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش خیابانی “دایناسورهای رنگی” به نویسندگی افیمر و کارگردانی مبکل ستو و جوسف ماریا لای در شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی مبارک محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا شد .

عکاس : عارف محمدینظر شما:

نمــا فــستیوال