تاریخ انتشار : ۷ - مهر - ۱۳۹۵   بخش : بیست و سومین

شورای انتخاب نمایش های بخش مسابقه تئاتر خردسالان و مسابقه تئاتر خیابانی بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، شورای انتخاب نمایش های بخش مسابقه تئاتر «خردسالان» و مسابقه تئاتر «خیابانی» بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان متشکل از فریبا دلیری، علی ظفر قهرمانی نژاد و محسن پورقاسمی آثار رسیده را انتخاب خواهند کرد.

در بخش مسابقه تئاتر «خردسال» حداکثر ۶ نمایش و در بخش مسابقه تئاتر «خیابانی» حداکثر ۸ نمایش برای حضور در جشنواره انتخاب خواهند شد.

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی در آبان ماه ۱۳۹۵ و در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.



نظر شما:





نمــا فــستیوال